Tjänster

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

LUFTBEHANDLING

Vi bygger moderna luftbehandlingsanläggningar till både privatkunder och företag. Från mekanisk frånluftsanläggning till fullt bestyckade FTX-system med kyla och värme. Våra kunder är allt från villaägare med radonproblem till industrier med stora behov. Vi hjälper kunden från inledande projektering till färdig entreprenad med tillhörande service och underhåll.

ELINSTALLATIONER

De flesta arbeten vi utför kräver elinkoppling eller arbete med befintlig el. Vi har därför eltjänst som ett självklart moment i våra offerter.

MÖGELSANERING

När det behövs mögelsanering samarbetar vi med Trygghetsvakten.se och är av dom godkänd installatör. Har ni mögelproblem kontakta oss för rådgivning och åtgärdsförslag.
Läs mer genom att klicka på loggan

OVK-BESIKTNING

Alla fastigheter som det vistas människor i måste ha godkänd OVK-besiktning. Det regleras av Plan och Bygglagen. Besiktningsintervallet är 3 år eller 6 år beroende på vilken typ av ventilationsanläggning det är. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att OVK-besiktning utförs.

Vi utför besiktningar åt fastihetsägare från enfamiljshus (första besiktning) till stora flerfamiljshus och affärscentrum, kontorsfastigheter, idrottsanläggningar samt industrilokaler.

​Vi arbetar med helhetslösningar så när t ex en fastighet med 90 lgh ska besiktigas så tar vi hand om allt från avisering, nyckelhantering till myndighetskontakt och dokumentation.

​Eventuella fel och brister redovisas och hjälp att hitta resurser som kan ta hand om dessa i ett avhjälpande skede tillhandahålls.

Våra besiktningsmän är certifierade enligt gällande lagstiftning med riksbehörighet K.
©2024 MBAB Teknik AB - All rights reserved
Hemsidan skapad av Area81.se